• نام کمپین:

  تاپ ترین های دو

 • نام سرویس:

  تاپ تونز

 • نام برنده:

  محمد هادی نژادی از بهبهان (خوزستان)

 • جایزه:

  دو میلیون تومان وجه نقد

برندگان ما