صد رشته عمومی

اپلیکیشن صد رشته عمومی

در صد رشته (راهنمای عمومی انتخاب رشته) بهترین متخصصان در قالب ویدئوهای کوتاه نکاتی رو به شما میگن؛ مثلاً:
تفاوت دانشگاه و مدرسه، چرا باید ادامه تحصیل داد؟، ارزش‌های اشتباه در انتخاب رشته، جوگیری‌های دانشجویی، رشته‌های متمرکز و غیرمتمرکز، زندگی خوابگاهی، رشته‌های پردرآمد،و کلی مطلب دیگه

صد رشته عمومی
صد رشته عمومی
صد رشته عمومی
صد رشته عمومی