سرویس های اپراتور همراه اول

سرویس های اپراتور همراه اول

استودیو فردا در اپراتور همراه اول با پوشش تمامی موضوعات در حوزه های مختلف آموزشی، سرگرمی، بازی، کودک و نوجوان، هنری و …. اپلیکیشن های خود را با بهترین کیفیت محتوایی و عنوانی تولید نموده است. از جمله اپلیکیشن های حوزه آموزشی می توان به اپلیکیشن کافه دانایی، سقف آبی، سینما زبان و…. در حوزه سلامت و بهداشت اپلیکیشن های ویدیو سلامت و پزشک همراه و رادیو نشاط و …. در حوزه سرگرمی اپلیکیشن های قصه ها، عدسی، به کلیپ، پرده نقره ای و ….، در حوزه بازی، اپلیکیشن های تی پازل، معمارکوچولو،و تونل و …. و در حوزه کودک و نوجوان اپلیکیشن های سنجابک، کارتونز و …. اشاره نمود.