سقف آبی

اپلیکیشن سقف آبی

برای داشتن آسمانی آبی و محیط زیستی سالم برای زندگی، عوامل بسیاری تأثیرگذار است. اما اولین ابزار برای جلوگیری و کنترل این عوامل، آگاهی و دانش در زمینه محافظت از محیط زیست می باشد که این دانش ها در واقع آموزش جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست می باشد. ما در سقف آبی تلاش نموده ایم با ارائه ویدیوها و اطلاعات آموزنده به شما دوست داران محیط زیست این آگاهی و دانش را در شما افزایش دهیم.

وبسایت: saghfeabi.ir

سقف آبی
سقف آبی
سقف آبی
سقف آبی