سرویس های اپراتور ایرانسل

سرویس های اپراتور ایرانسل

استودیو فردا در اپراتور ایرانسل با پوشش تمامی موضوعات در حوزه های مختلف آموزشی، سرگرمی، کودک و نوجوان، هنری و …. اپلیکیشن های خود را با بهترین کیفیت محتوایی و عنوانی تولید نموده است. از جمله اپلیکیشن های حوزه آموزشی می توان به اپلیکیشن داناشو، هانا، فیلموزبان، چوبینا و …. در حوزه سلامت و بهداشت اپلیکیشن مسیر سلامتی و در حوزه سرگرمی اپلیکیشن های قصه خوان، و در حوزه کودک و نوجوان اپلیکیشن های خرس آبی، شاپرک و …. اشاره نمود.