فیلموزبان

اپلیکیشن فیلموزبان

با تماشای بخش هایی از معروف ترین فیلم های دنیا در اپلیکیشن فیلمو زبان، لذت یادگیری زبان انگلیسی را برای خودتان چند برابر کنید. در این اپلیکیشن دایره لغات خود را گسترش دهید، با اصطلاحات عامیانه آشنا شوید، تلفظ درست کلمات را بشناسید و به آسونی و در کمترین زمان به زبان انگلیسی تسلط پیدا کنید.

وبسایت: filmozaban.ir

فیلموزبان
فیلموزبان
فیلموزبان
فیلموزبان