• نام کمپین:

  قصه ها

 • نام سرویس:

  قصه ها

 • نام برنده:

  نماينده آقاى اسم على بهرامى هزار خانى از نورآباد
  (لرستان)

 • جایزه:

  يك دستگاه سامسونگ S9