قصه خوان

اپلیکیشن قصه خوان

از زمان های قدیم قصه خوانی و قصه گویی از سرگرمی های جالب و آموزنده بوده است. امروزه نیز می تواند به عنوان یک سرگرمی جالب باشد. با قصه خوان وارد دنیای قصه های آموزنده، جذاب، کهن و جدید شوید. گوش های خود و کودکانتان را به ما بسپارید تا لحظه های جذاب و شیرینی را در کنار هم داشته باشیم و داستان های به یاد ماندنی گوش دهیم.

وبسایت: ghesekhan.ir

قصه خوان
قصه خوان
قصه خوان