• نام کمپین:

  شادانه

 • نام سرویس:

  ویدیو مستند

 • نام برنده:

  سیروس حائری مهریزی از مهریز (یزد)

 • جایزه:

  یک دستگاه آیفون X

برندگان ما