• نام کمپین:

  رادیو نشاط و قصه ها

 • نام سرویس:

  رادیو نشاط

 • نام برنده:

  مرضیه هراتی از ورامین (تهران)

 • جایزه:

  یک دستگاه آیفون X

برندگان ما