روبان آبی

اپلیکیشن روبان آبی

سلامتی به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده و برای تامین نیازهای اساسی و بهبود کیفیت زندگی انسان لازم است و باید برای همه انسان ها در دسترس باشد. سرویس روبان آبی یک سرویس با موضوع آگاهی‌رسانی در مورد سرطان بر بستر موبایل است. دستیابی به اطلاعات و آموزش های مرتبط با سرطان مورد تایید وزارت بهداشت از هر مکان و در هر زمان ،ارائه می شود.

روبان آبی
روبان آبی
روبان آبی
روبان آبی