کارتونز

اپلیکیشن کارتونز

کودکان از هوش و قدرت تخیل بسیاری برخوردارند و حافظه تصویری قوی ای دارند، از این رو کارتون ها و تصاویری که میبینند برای مدت ها در حافظه نگه میدارند و یا تقلید میکنند. تماشای کارتون های جدید و آموزنده کمک بسزایی به سرعت یادگیری آنها دارد. از این رو اپلیکیشن کارتونز با جمع آوری بهترین و جدیدترین کارتون های روز دنیا اپلیکیشنی خاص و متمایز نسبت به نمونه های مشابه است.

وبسایت: cartooons.ir

کارتونز
کارتونز
کارتونز
کارتونز