چوبینا

اپلیکیشن چوبینا

جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. این جمله‌ای است که شاید همه ما آن را بارها شنیده باشیم. این جمله به این معنی است که اگر کسی عمل خلاف قانون انجام دهد حتی اگر نداند عملش جرم تلقی می‌شود، مجازات خواهد شد. بسیاری از ما به مسائل حقوقی و قانونی خود آشنا نیستیم و قراردادهایی می‌بندیم که ما را متعهد می‌کند و به دنبال خود اثرات حقوقی ناخوشایندی برایمان خواهد داشت و ممکن است اموالمان را تحت شعاع قرار دهد. حتی خیلی از ما نحوه مراجعه به دادگستری و مراکز قضایی را بلد نیستیم، همین اصل نشان‌دهنده ضرورت آگاهی جامعه نسبت به قوانین است.

وبسایت: chubinaradio.com

چوبینا
چوبینا
چوبینا
چوبینا